Është ndarë nga jeta Profesori i Fakultetit Juridik të UP-së, Prof.Dr.Agur Sokoli.

Profesori i të Drejtës dhe Procedurës Administrative, ka qenë pjesë e personelit të rregullt akademik të fakultetit nga viti 1976 deri në pension, dhe është angazhuar deri në nëntor të vitit 2020.

Gjatë karrierës mbi 40 vjeçare, Profesori Agur ka qenë shembull i pedagogut të përkushtuar, njeriut të urtë dhe të ndershëm.