Për rritjen e çmimeve në Kosovë, më së shumti përgjegjës janë tregtarët në bazë të një hulumtimi publik të bërë nga PIPOS me 1050 respodentë.

36.5 për qind e respodentëve kanë thënë se për rritjen e çmimeve përgjegjës janë tregtarët.

33.2 për qind e tyre, përgjegjës për rritjen e çmimeve e shohin qeverinë.

13.3 për qind e qytetarëve të anketuar thonë se rritja e çmimeve është përgjegjësi e qeverive të mëparshme të Kosovës.

Ndërsa, 13.2 për qind e të anketuarve thonë se rritja e çmimeve është thjeshtë çështje botërore në të cilën askush në Kosovë nuk duhet të mbajë përgjegjësi. Kurse, ata që janë përgjigjur me “nuk e di/refuzoj” janë 3.8 për qind e të anketuarve.