Pas vendimit të datës 6 janar të këtij viti, ku Senati i UP-së, kishte vendosur që të kthej në pikën zero konkursin për përzgjedhjen e kandidatëve nga pika 10 dhe 29, e konkursit të datës 14.05.2021, pasi komisionet radhazi kishin dështuar të bëjnë vlerësimin e duhur të kandidatëve konform rregullores 191, të datës 16.04.2021, ka vendosur që në mbledhjen e paraparë për datën 28.04.2022, ta rikthej në rishqyrtim për vendimmarrje të Senatit të UP-së, e që bie ndesh me konkluzionin numër 112, të datës 28.01.2022 të Senatit të UP-së.

Këtë e dëshmon edhe rendi i ditës, i përcaktuar për mbledhjen e datës 28.04.2022, të senatit të UP-së, e të cilin e posedon Gazeta Infokus.

Ajo që bie në sy është fakti se edhe përkundër konkluzioneve të senatit të datës 6 janar të këtij viti ku shprehimisht thuhet dhe arsyetohet, se përse konkursi duhet kthyer në pikën zero, rasti i Mekajt, rikthehet në rishqyrtim, e që bie ndesh me konkluzionet e nxjerra nga vet Senati i UP-së.

Kujtojmë se konkursi ishte kthyer në pikën zero për shkak të mos respektimit të rregullores për Avancim, Emërim dhe Riemërim të Stafit Akademik, përveç kësaj në mbledhjen e datës 6 janar 2022, Dekanja e Fakultetit të Mjekësisë, Suzana Manxhuka – Kërliu, pati deklaruar në mbledhjen e Senatit të UP- së të mbajtur me 06.01.2022, se konkursi për Kirurgji duhet kthyer në pikën zero, për shkak të shkeljeve procedurale të këtij konkursi.
Tash kur kanë kaluar pothuajse 4 muaj nga kjo mbledhje e senatit, sërish kthehet në riqyshrtim vetëm një kandidat, anipse në konkurs patën konkurruar edhe kandidatë të tjerë.

Gazeta Infokus në vazhdimësi ka raportuar për parregullsitë dhe veprimet në kundërshtim me aktet normative përgjatë këtij konkursi, deri në anulimin dhe kthimin e tij në pikën zero./Gazeta Infokus/