Komisioni për Çështje të Sigurisë dhe Mbrojtjes të premten mban mbledhje.

Në këtë mbledhje do të jetë vetëm një pikë e rendit të ditës, shqyrtimi i Projektligjit Nr. 08/L-113 për Policinë Ushtarake në Forcën e Sigurisë së Kosovës.